0906 86 00 18

CHUYÊN MỤC

Việc làm mới

Công ty Cổ phần Kiến trúc và Nội thất Platinum

Công ty Cổ phần Kiến trúc và Nội thất Platinum


Giới thiệu:

Ở Platinum, điều quan trọng nhất đối với doanh nghiệp là con người.

Địa chỉ: Chưa cập nhật...

Khu vực: TP. Hồ Chí Minh

Số Điện Thoại: 02839339911

4

THÔNG TIN CHUNG

Chưa cập nhật...