0906 86 00 18

CHUYÊN MỤC

Việc làm mới

Công ty TNHH Hanwha Aero Engines

Công ty TNHH Hanwha Aero Engines


Giới thiệu:

HANWHA AERO ENGINES là doanh nghiệp chế tạo động cơ hàng không duy nhất của Hàn Quốc, HANWHA AERO ENGINES đang mở rộng kinh doanh bộ phận động cơ hàng

Địa chỉ: Chưa cập nhật...

Khu vực: Hà Nội

Số Điện Thoại: 02433668854

Website:

4

THÔNG TIN CHUNG

Chưa cập nhật...

Tin tuyển dụng của Công ty TNHH Hanwha Aero Engines