0906 86 00 18

CHUYÊN MỤC

Việc làm mới

CTY TNHH TM&DV VẠN THÀNH MP

CTY TNHH TM&DV VẠN THÀNH MP


Giới thiệu:

Công ty chuyên hoạt động trong các lĩnh vực cung ứng nguyên vật liệu, nhân lực cho các ngành như xây dưng, giải trí....

Địa chỉ: Chưa cập nhật...

Khu vực: Hà Nội

Số Điện Thoại: 0918603546

Website:

8

THÔNG TIN CHUNG

Chưa cập nhật...