0906 86 00 18

CHUYÊN MỤC

Việc làm mới

GIA NGUYEN GROUP

GIA NGUYEN GROUP


Giới thiệu:

GIA NGUYEN GROUP là Tập đoàn số 1 tại Việt Nam trong lĩnh vực nông sản cà thực phẩm sạch.

Địa chỉ: Chưa cập nhật...

Khu vực: Hà Nội

Số Điện Thoại: 0989363829

Website:

1

THÔNG TIN CHUNG

Chưa cập nhật...

Tin tuyển dụng của GIA NGUYEN GROUP