0906 86 00 18

CHUYÊN MỤC

Việc làm mới

TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT LIÊN KẾT THIÊN HÒA OW

TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT LIÊN KẾT THIÊN HÒA OW


Giới thiệu:

OWTEK là một trong những Công ty cung cấp giải pháp về hệ thống băng tải hàng đầu Việt Nam hiện đang mở rộng hoạt động sản xuất

Địa chỉ: Chưa cập nhật...

Khu vực: TP. Hồ Chí Minh

Số Điện Thoại: 02854136333

Website: www.owtek.com

2

THÔNG TIN CHUNG

Chưa cập nhật...

Tin tuyển dụng của TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT LIÊN KẾT THIÊN HÒA OW