0906 86 00 18

CHUYÊN MỤC

Việc làm mới

Trung tâm hội nghị WHITE PALACE

Trung tâm hội nghị WHITE PALACE


Giới thiệu:

Là công ty thành viên chủ chốt trực thuộc Tập đoàn PQC, PQC Hospitality chuyên cung cấp dịch vụ quản lý trong ngành công nghệ hiếu khách,

Địa chỉ: Chưa cập nhật...

Khu vực: TP. Hồ Chí Minh

Số Điện Thoại: 0917312366

2

THÔNG TIN CHUNG

Chưa cập nhật...