THÔNG TIN CHUNG

Trình độ cao nhất: Trung cấp
Kinh nghiệm: Không có kinh nghiệm
Chức vụ mong muốn: Nhân Viên
Khu vực mong muốn: TP. Hồ Chí Minh

Mục tiêu nghề nghiệp:

Phối màu các công trình Sketchup + Vray Render + Photoshop

Kỹ năng công việc:

Làm việc trung thực, xử lý nhanh các công việc được giao.

Bằng cấp/Chứng chỉ:

Chưa cập nhật...

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

  • 2017 - 2018

    Trung Tâm Tin Học Key


    Trình độ: Trung cấp

    Chuyên ngành: Họa Viên Kiến Trúc 3D

    Xếp loại: Khá

THÔNG TIN LIÊN HỆ