THÔNG TIN CHUNG

Trình độ cao nhất: Cao học
Kinh nghiệm: Trên 5 năm
Chức vụ mong muốn: Chuyên Gia
Khu vực mong muốn: Hà Nội

Mục tiêu nghề nghiệp:

Sử dụng các kiến thức về kế toán - kiểm toán - tài chính của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp

Kỹ năng công việc:

Lãnh đạo - làm việc nhóm - giao tiếp và thuyết trình

Bằng cấp/Chứng chỉ:

Chứng chỉ Kiểm toán viên CPA

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • 2006 - 2010

  Đại học Kinh tế Quốc Dân


  Trình độ: Đại học

  Chuyên ngành: Kiểm toán

  Xếp loại: Khá

 • 2012 - 2014

  Đại học Kinh tế Quốc Dân


  Trình độ: Cao học

  Chuyên ngành: Quản lý kinh tế và chính sách

  Xếp loại: Khá


 • Trình độ:

  Chuyên ngành:

  Xếp loại:

KINH NGHIỆM

 • 2010 - 2013

  Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) - Chi nhánh Hà Nội


  Chức vụ: Kiểm toán viên

  Mức lương:

  Mô tả công việc:

  • Lập kế hoạch kiểm toán; • Tham gia phân tích và nhận diện các rủi ro đối với Báo cáo tài chính; • Phân công và quản lý công việc của các thành viên trong nhóm; • Trực tiếp soát xét các phần hành kiểm toán của thành viên trong nhóm; • Trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ cho các trợ lý kiểm toán; • Tổng hợp kết quả kiểm toán, trao đổi các vấn đề kiểm toán với khách hàng; • Tư vấn nghiệp vụ kế toán và hoàn thiện hệ thống kế toán; • Kiểm tra, soát xét Báo cáo kiểm toán, Báo cáo tài chính; • Tham gia liên hệ, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

 • 2013 - 2018

  Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện


  Chức vụ: Kiểm toán viên nội bộ

  Mức lương:

  Mô tả công việc:

  • Tham gia quá trình xây dựng hệ thống kiểm toán nội bộ cho toàn hệ thống; • Tham gia nhận diện và xây dựng các biện pháp kiểm soát các rủi ro hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm của Tổng Công ty; • Trực tiếp thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ thực địa tại các đơn vị thành viên trong hệ thống, soát xét các phần hành kiểm toán của thành viên trong nhóm; • Trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ cho các chuyên viên kiểm toán nội bộ; • Tư vấn nghiệp vụ kế toán và hoàn thiện hệ thống kế toán tại các đơn vị thành viên trong hệ thống; • Tham gia đào tạo, cập nhật kiến thức cho các chuyên viên kiểm toán nội bộ và các kế toán viên trong hệ thống Tổng Công ty.


 • Chức vụ:

  Mức lương:

  Mô tả công việc:

THÔNG TIN LIÊN HỆ