THÔNG TIN CHUNG

Trình độ cao nhất: Đại học
Kinh nghiệm: 2 năm
Chức vụ mong muốn: Nhân Viên
Khu vực mong muốn: Bình Dương

Mục tiêu nghề nghiệp:

IT phần mềm

Kỹ năng công việc:

Lập trình

Bằng cấp/Chứng chỉ:

Chưa cập nhật...

THÔNG TIN LIÊN HỆ