THÔNG TIN CHUNG

Trình độ cao nhất: Chưa cập nhật...
Kinh nghiệm: Không có kinh nghiệm
Chức vụ mong muốn: Chưa cập nhật...
Khu vực mong muốn: TP. Hồ Chí Minh

Mục tiêu nghề nghiệp:

Phát triển kinh nghiệm kinh doanh

Kỹ năng công việc:

Chưa cập nhật...

Bằng cấp/Chứng chỉ:

Chưa cập nhật...

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • 2018 - 2018

  Đại học văn lang


  Trình độ:

  Chuyên ngành: Qtkd

  Xếp loại:

KINH NGHIỆM

 • Nam giới


  Chức vụ:

  Mức lương:

  Mô tả công việc:

THÔNG TIN LIÊN HỆ