THÔNG TIN CHUNG

Trình độ cao nhất: Chưa cập nhật...
Kinh nghiệm: Chưa cập nhật...
Chức vụ mong muốn: Chưa cập nhật...
Khu vực mong muốn: TP. Hồ Chí Minh

Mục tiêu nghề nghiệp:

Nhân viên kho

Kỹ năng công việc:

2 năm

Bằng cấp/Chứng chỉ:

Chưa cập nhật...

THÔNG TIN LIÊN HỆ