THÔNG TIN CHUNG

Trình độ cao nhất: Chưa cập nhật...
Kinh nghiệm: Chưa cập nhật...
Chức vụ mong muốn: Chưa cập nhật...
Khu vực mong muốn: Hà Nội

Mục tiêu nghề nghiệp:

đang đi học

Kỹ năng công việc:

kỹ năng làm việc nhóm, sáng tạo

Bằng cấp/Chứng chỉ:

Chưa cập nhật...

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

  • 2016

    Đại Học Bách Khoa Hà Nội


    Trình độ: Đại học

    Chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin

    Xếp loại:

THÔNG TIN LIÊN HỆ