THÔNG TIN CHUNG

Trình độ cao nhất: Phổ thông
Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
Chức vụ mong muốn: Nhân Viên
Khu vực mong muốn: TP. Hồ Chí Minh

Mục tiêu nghề nghiệp:

Tìm việc làm full time lâu dài

Kỹ năng công việc:

Chưa cập nhật...

Bằng cấp/Chứng chỉ:

Chưa cập nhật...

THÔNG TIN LIÊN HỆ