THÔNG TIN CHUNG

Trình độ cao nhất: Đại học
Kinh nghiệm: Không có kinh nghiệm
Chức vụ mong muốn: Nhân Viên
Khu vực mong muốn: TP. Hồ Chí Minh

Mục tiêu nghề nghiệp:

Luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Kỹ năng công việc:

- Đã tốt nghiệp Đại học - Đã hoàn thành Nghĩa vụ quân sự 2 năm Nên chắc chắn sẽ hoàn thành tốt công việc mà tôi ứng tuyển.

Bằng cấp/Chứng chỉ:

Chưa cập nhật...

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • 2001 - 2006

  Đại học Giao thông Vận tải


  Trình độ: Đại học

  Chuyên ngành: Kỹ sư Cầu Đường

  Xếp loại: Khá

KINH NGHIỆM

 • 1983


  Chức vụ:

  Mức lương:

  Mô tả công việc:

LIÊN KẾT

THÔNG TIN LIÊN HỆ