0906 86 00 18

CHUYÊN MỤC

Việc làm mới

Thỏa thuận người dùngI. Thỏa thuận chung

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản & Điều Kiện này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website đăng tuyển dụng JobApp.vn (sau đây gọi là “JobApp.vn”) của Công  ty TNHH ĐT & GPCN EPlus (sau đây gọi là “Công ty”). Bằng việc chấp thuận Điều Khoản & Điều Kiện này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên JobApp.vn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected]

Trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều Khoản này và hợp đồng của bạn với JobApp.vn, Điều Khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng.

JobApp.vn có thể cập nhật điều khoản này theo thời gian mà không cần báo trước vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để cho phù hợp với hoạt động của JobApp.vn. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục  sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

 

II. Dịch vụ của JobApp.vn

JobApp.vn là một trang Web trên mạng Internet được thiết kế cho phép những người sử dụng đăng thông báo tuyển dụng và/hoặc xem các công việc do những người sử dụng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người sử dụng khác. JobApp.vn.com do Công ty TNHH ĐT & GPCN Eplus sở hữu và điều hành.

Để có thể sử dụng đầy đủ tiện ích dịch vụ trên Website JobApp.vn, bạn cần phải đăng ký tạo lập một tài khoản sử dụng và cung cấp Website JobApp.vn một số thông tin cá  nhân nhất định bao gồm mà không giới hạn bởi địa chỉ email để phục vụ cho việc liên lạc giao tiếp giữa bạn và Website JobApp.vn cũng như những người sử dụng khác sau này. Bằng việc đăng ký này, bạn đồng ý nhận các Thư thông báo, các thư điện tử hoặc các  hình thức truyền thông khác về các sản phẩm và dịch vụ của Website JobApp.vn. Bất cứ khi nào bạn không mong muốn nhận các thư điện tử này nữa, thì bạn hãy thông báo cho Website JobApp.vn bằng cách chọn chức năng hủy đăng ký có sẵn trên Website JobApp.vn hoặc tại bên dưới của các thư điện tử của Website JobApp.vn. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo quản và xử lý một cách bảo mật theo Chính Sách Bảo Mật của Website JobApp.vn.

Bạn có thể đặt mua sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm với các mức giá niêm yết có sẵn trên Website JobApp.vn và việc đặt mua này của bạn sẽ tùy thuộc vào chấp thuận một phần hoặc toàn bộ điều kiện đặt hàng này của Website JobApp.vn. Việc chấp thuận này của Website JobApp.vn chỉ có hiệu lực ràng buộc khi bạn đã thanh toán hoặc các thông  tin về thanh toán của bạn đã được xác nhận.

Website JobApp.vn bảo lưu quyền thay đổi các dịch vụ, sản phẩm, biểu giá và phương thức tính giá và các thay đổi khác của Website JobApp.vn từng thời gian mà không phải thông báo trước cho người sử dụng nếu thấy phù hợp.

 

III. Dịch vụ đặt mua và thanh toán

1. Bạn có thể mua một hoặc nhiều dịch vụ có sẵn trong Danh sách Dịch vụ của JobApp.vn thông qua Đơn đặt hàng và/hoặc Hợp đồng Dịch vụ.

2. Dịch vụ của JobApp.vn là dịch vụ trả trước hoặc trả sau bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc thẻ tín dụng. Danh sách các loại thẻ tín dụng được chấp thuận sẽ được công bố trên Website JobApp.vn. Phí Dịch vụ phải được thanh toán chậm nhất vào Ngày thanh toán quy định trên Đơn đặt hàng. Các Dịch vụ đặt mua sẽ được kích hoạt trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng thanh toán Phí Dịch vụ.

Nếu quá Ngày thanh toán mà Khách hàng vẫn chưa thực hiện thanh toán Phí Dịch vụ, thì Công ty có quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho đến khi việc thanh toán được thực hiện đầy đủ.

3. Công ty sẽ xuất Hóa đơn Thuế GTGT theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành ngay khi Khách hàng yêu cầu. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin xuất Hóa đơn Thuế GTGT.

 

IV. Điều khoản về sử dụng dịch vụ

1. Sau khi bạn đã thanh toán Phí Dịch vụ và/hoặc kích hoạt các Dịch vụ đã đặt mua, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu tạm ngưng hoặc hủy bỏ các Dịch vụ đã đặt mua, hoặc hoàn Phí Dịch vụ, hoặc thay đổi dịch vụ.

2. Bạn sẽ tự tạo một tài khoản với mật khẩu để sử dụng dịch vụ trên Website JobApp.vn.

3. Bạn được quyền đăng tải nội dung thông tin đăng tuyển của mình và/hoặc đường dẫn trên Website JobApp.vn đến nội dung thông tin tuyển dụng tại trang web của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của các nội dung này.

4. Bạn phải kích hoạt Dịch vụ đã mua trong thời hạn sử dụng. Khi hết thời hạn sử dụng, bất kỳ Dịch vụ đã mua nhưng chưa được kích hoạt sẽ không còn giá trị sử dụng.

5. Trường hợp do lỗi cố ý của chúng tôi mà sau 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày bạn có thông báo nhắc nhở bằng văn bản về vi phạm mà chúng tôi vẫn chưa tiến hành khắc phục sai phạm này, chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn Phí Dịch vụ tương ứng với Dịch vụ chưa sử dụng theo Đơn đặt hàng/Hợp đồng Dịch vụ mà chúng tôi không cung cấp  theo đúng thỏa thuận giữa hai bên.

 

V. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

1. Truy cập Website JobApp.vn:

Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết  bị  liên  lạc  khác  và/hoặc  dịch  vụ  kết  nối  tới  Internet  và  truy  cập  Website

JobApp.vn.com, đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập Website JobApp.vn.

2. Các điều cấm:

Khi sử dụng Dịch vụ của JobApp.vn và truy cập vào Website JobApp.vn, bạn nhận thức đầy đủ các điều cấm sau:

-      Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động hoặc cung cấp thông chống phá Nhà nước Việt Nam;

-      Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín  dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;

-      Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

-      Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín  của công dân;

-      Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định;

-      Đề cập đến các vấn đề chính trị và tôn giáo;

-      Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam;

-      Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;

-      Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn  nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm pháp luật đia phương, liêng bang, quốc gia hoặc quốc tế;

-      Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;

-      Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;

-      Thay đổi, làm hư hại hoặc xóa nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trợ ngại cho những người khác truy cập đến Website JobApp.vn;

-      Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một vùng tương tác;

-      Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;

-      Sử dụng Website JobApp.vn cho những mục đích phi pháp, bao gồm nhưng không giới hạn hành vi vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến.

 

VI. Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác

Trang web JobApp.vn, nội dung trực thuộc web JobApp.vn tài sản độc quyền của JobApp.vn.

Bạn không được tái bản, sửa đổi, sao chép hoặc phân phối hoặc sử dụng thông tin, nội dung trực thuộc trang web JobApp.vn cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ JobApp.vn. Mọi vi phạm trên đều được coi là bất hợp pháp. Chúng tôi có quyền khiếu nại và giải quyết căn cứ theo pháp luật hiện hành.

Chúng tôi có toàn quyền cấm, xóa tài khoản hoặc từ chối truy cập của bạn vào Tìm việc nhanh hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

 

VII. Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm Việc truy cập và sử dụng website

Tìm việc nhanh do bạn hoàn toàn tự nguyện và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về các thông tin bạn cung cấp trên JobApp.vn

Khi đăng tải các tài liệu, thông tin của bạn (thông tin, hồ sơ tìm việc, tin tuyển dụng,v.v.) trên JobApp.vn nhằm mục đích tuyển dụng hay tìm việc, mặc nhiên bạn đồng ý rằng các tài liệu, thông tin của bạn ở chế độ không bảo mật được hiển thị phổ biến để đáp mục đích tuyển dụng/tìm việc, có thể được bên thứ 3 sao chép mà chưa được sự đồng ý của JobApp.vn.

Jopapp.vn không chịu trách nhiệm trước hành vi sao chép, nhân bản, sử dụng các tài liệu, thông tin của bạn của bên thứ 3 dù chưa được sự cho phép của JobApp.vn. Bạn lưu ý rằng, chỉ mật khẩu tài khoản của bạn và những thông tin JobApp.vn. vn ghi rõ là bảo mật mới được JobApp.vn bảo mật. Chúng tôi không phải là một thành phần tham gia vào bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và một bên thứ ba. Trong bất kỳ trường hợp nào, JobApp.vn cũng không chịu trách nhiệm pháp lý về bạn hoặc bất kỳ người nào cho bất kỳ tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, bất ngờ, đặc biệt hoặc là hậu quả của sự kiện khác, kể cả thiệt hại trong kinh doanh hoặc lợi nhuận, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin của JobApp.vn ngay cả khi JobApp.vn đã được khuyến cáo về khả năng  xảy ra các tổn thất đó.

 

VIII. Bồi thường

Người sử dụng đồng ý trả tiền, bồi thường, và không gây hại cho Website JobApp.vn, cùng các bên liên quan Website JobApp.vn khỏi các trách nhiệm pháp lý, khi khiếu kiện và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm bản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc bạn sử dụng hay truy cập Website JobApp.vn hoặc website internet đựơc kết nối đến hoặc từ Website JobApp.vn, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên Website JobApp.vn. Với chi phí của chúng tôi và có báo trước cho  Người sử dụng, JobApp.vn có toàn quyền đảm nhận việc biện hộ và kiểm soát bất cứ khiếu kiện hoặc tố tụng nào nếu xét thấy cần thiết. Tuy nhiên, quyền này của JobApp.vn  sẽ không bị coi là nghĩa vụ.

 

IX. Bảo Mật

Bạn đồng ý với cam kết bảo mật thông tin liên quan đến Dịch vụ, việc thực hiện giao dịch, và/hoặc bất kỳ thông tin khác thu thập được từ việc thực hiện giao dịch. Bạn sẽ hợp tác ngăn chặn và chống lại hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào sao chép và sử dụng trái phép nội dung đăng tuyển hoặc thông tin khác của bạn trên Internet.

Bạn không được tiết lộ, chia sẻ hoặc bán các thông tin về ứng viên mà mình thu thập được từ việc sử dụng dịch vụ cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Công Ty.

Ngoài ra, Khách Hàng có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu, và chỉ sử dụng tài khoản cho mục đích tuyển dụng của mình theo thỏa thuận quy định tại Đơn đặt hàng/Hợp đồng Dịch vụ.

 

X. Các Vấn Đề Khác

Bản thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa Website JobApp.vn và bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. Website JobApp.vn có thể sửa đổi bản Thoả thuận này hoặc bất kỳ chính sách khác vào bất cứ lúc nào và tùy từng thời điểm, và sự sửa đổi này sẽ tức thì có hiệu lực ngay khi thông báo về sự sửa đổi đó được công bố ở nơi dễ thấy trên Website JobApp.vn.

Bạn đồng ý xem lại bản Thoả thuận này định kỳ để nhận biết được những điều đã được sửa đổi. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải ngưng truy cập Website JobApp.vn. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng Website JobApp.vn sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được xem là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

 

-------------